image

image

Hoe komen die spetters op het plafond? = How did those spatters hit the ceiling?
(I wonder?)